CONTACT 

CONTACT

Fotografie Anneke Moerenhout
Marktstraat 44
4921 BG Made
Tel: 06-22 238210 / 0162-686098

U kunt ons bereiken via:   info@fotoanneke.nl

Kamer van Koophandel: 18130245
BTW-id:: NL 01674364B38

Rabobank IBAN: NL28 RABO 0131 5230 15
INGbank IBAN: NL08 INGB 0003 1981 60

Privacyverklaring

I.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25-05-2018, heeft Fotografie Anneke Moerenhout de privacyverklaring aangepast. Fotografie Anneke Moerenhout draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de AVG stelt.

Fotografie Anneke Moerenhout verwerkt twee verschillende soorten gegevens:

• Persoonsgegevens

• Bijzondere persoonsgegevens

Persoonsgegevens:

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

• Klanten

• Mensen die interesse tonen in onze producten of diensten

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Het kan hier gaan om:

• Voor- en achternamen

• Adresgegevens

• Telefoonnummers

• E-mailadressen

Waarom worden er persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens worden om verschillende redenen verzameld:

• Om een relatie met u aan te kunnen gaan en te onderhouden

• Om een overeenkomst met u te kunnen sluiten

• Om aan de verplichting die de wet/belastingdienst stelt te voldoen

• Om bestelde producten op het juiste adres te leveren

• Om fraude of oplichting te voorkomen

• Voor marketing- en promotiedoeleinden

• Voor archiefdoeleinden

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor de genoemde doeleinden. In praktijk is dit voor onbepaalde tijd, omdat we u bijvoorbeeld graag per e-mail op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en u mogelijk over een paar jaar nog een foto wilt bestellen.

We houden deze gegevens graag up-to-date en bewaren deze gegevens alleen als u dit goed vindt. Als u een wijziging heeft of wilt u de gegevens laten verwijderen meldt het aan: info@fotoanneke.nl.

Persoonsgegevens worden op verschillende plekken opgeslagen:

• Computer

• Externe harddisk in eigen beheer

• Back-up externe harddisk in eigen beheer

Daarnaast kunnen gegevens, in uw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokken derden zoals:

• Accountant, welke onze administratie en belastingaangifte verzorgt

• Leveranciers van albums of wanddecoratie, om uw bestelde producten te kunnen leveren

• Leveranciers van online albums

Hoe worden deze gegevens beschermd?

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en in het belang van Fotografie Anneke Moerenhout. Deze draagt nooit gegevens aan derden over als de reden hiervoor niet in uw belang is. Ook zijn deze gegevens beveiligd met een wachtwoord en kunnen nooit zonder toestemming door derden worden ingezien.

Aan leveranciers worden nooit persoonsgegevens verstrekt. Mocht dat ooit nodig zijn, dan zal een verwerkersovereenkomst gesloten worden zodat er duidelijke afspraken bestaan en uw gegevens ook door hen nooit voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.

Bijzondere persoonsgegevens:

Naast persoonsgegevens worden er ook zogenaamde bijzondere persoonsgegevens opgeslagen. Dit zijn gegevens die meer over u zeggen dan alleen naam, telefoonnummer of adresgegevens.

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

• Klanten

• Mensen die interesse tonen in onze producten of diensten

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Het kan gaan om:

• Leeftijd

• Geslacht

• Huwelijkse staat

• Gezinssamenstelling

• Foto’s

• Informatie over de eerder afgenomen producten of diensten, of de producten of diensten waar eerder interesse in is getoond

Waarom worden er bijzondere persoonsgegevens verzameld?

Bijzondere persoonsgegevens worden om verschillende redenen verzameld:

• Om aan de voorwaarden van de gesloten overeenkomst te kunnen voldoen

• Om uw producten af te laten drukken

• In het gerechtvaardigd belang van Fotografie Anneke Moerenhout om een (artistiek) portfolio te kunnen tonen op de website.

• In het gerechtvaardigde belang van marketingdoeleinden zoals advertenties, folders en social media i.v.m. het promoten en verkopen van de diensten en producten van Fotografie Anneke Moerenhout.

• Voor archiefdoeleinden

Hoe lang worden deze bijzondere persoonsgegevens opgeslagen?

Bijzondere persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor de bovenstaande doeleinden. Niet geleverde en geleverde foto’s worden 5 jaar bewaard. Foto’s die gebruikt worden voor portfolio en/of marketingdoeleinden worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Wij bewaren uw foto’s 5 jaar zodat u ook over een aantal jaar nog een foto kunt bestellen.

Andere gegevens zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling en huwelijkse staat worden voor onbepaalde tijd bewaard omdat we u graag op de hoogte houden met voor u relevante informatie. We houden deze gegevens graag up-to-date en bewaren deze alleen als u dit goed vindt (m.u.v. foto’s, omdat hierop ook copyright rust). Heeft u een wijziging of wilt u de gegevens laten verwijderen, meldt het aan: info@fotoanneke.nl.

Waar worden de gegevens opgeslagen?

Digitale foto’s en andere bijzondere persoonsgegevens:

• Computer

• Externe harddisk in eigen beheer

• Back-up externe harddisk in eigen beheer

Daarnaast kunnen gegevens in uw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokken derden zoals:

• Accountant, welke onze administratie en belastingaangifte verzorgd

• Leveranciers van albums of wanddecoratie, om de bestelde producten te kunnen leveren

• Leveranciers van online albums

Hoe worden deze gegevens beschermd?

Bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en in het belang van Fotografie Anneke Moerenhout. Ook zien wij erop toe dat deze gegevens beveiligd zijn met een wachtwoord en nooit zonder toestemming door derden kunnen worden ingezien.

Aan leveranciers worden nooit persoonsgegevens verstrekt. Mocht dat ooit nodig zijn, dan zal een verwerkersovereenkomst gesloten worden zodat er duidelijke afspraken bestaan en uw gegevens ook door hen nooit voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.

Bezoekgegevens:

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van de computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Fotografie Anneke Moerenhout gebruikt deze analyses om de werking van de website te kunnen verbeteren en zet dit in voor promotie- en marketing doeleinden. We proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren en verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar info@fotoanneke.nl.

Websites van derden:

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Bovenstaande privacyverklaring is opgesteld op 12-09-2018.


Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston